Για την πλοήγηση


Προγράμματα -  Κούνια Μπέλα στην Αθήνα


Στο πρότυπο νηπιαγωγείο-παιδικό σταθμό «Κούνια Μπέλα», με έδρα του την Αθήνα, ακολουθούμε και εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν τα μέγιστα στην καλύτερη δυνατή καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των παιδιών στην ευαίσθητη προσχολική ηλικία, θέτοντας γερές βάσεις για την μελλοντική τους πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναλυτικά, τα προγράμματά μας είναι τα εξής:

Παράλληλα, στο πρότυπο νηπιαγωγείο-παιδικό σταθμό «Κούνια Μπέλα», με έδρα την Αθήνα, οι μικροί μας φίλοι έχουν καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα, ενώ για τα προνήπια υπάρχουν ασκήσεις για προγραφή, προανάγνωση, προμαθηματικές έννοιες και για τα νήπια γραφή, ανάγνωση και αριθμητική αντίστοιχα.

Τέλος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστική καθώς και ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές προβολές.