Για την πλοήγηση


Νηπιαγωγείο - Κούνια Μπέλα στην Αθήνα


Το πρότυπο Νηπιαγωγείο “Κούνια Μπέλα”, στην Αθήνα,διαθέτει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, άρτιες υποδομές και ένα πολύ φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτουμε είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των παιδιών.

Παρέχουμε ατμόσφαιρα ζεστασιάς, χαράς, αγάπης και ασφάλειας, ενώ παράλληλα προτρέπουμε και βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Θεωρώντας το νηπιαγωγείο ως ένα ζωντανό οργανισμό, αναζητούμε και εφαρμόζουμε νέες μεθόδους αξιοποιώντας την παράδοση και επιδιώκοντας την πρόοδο στο χώρο της γνώσης και της εκπαίδευσης.

Το προσωπικό του νηπιαγωγείου “Κούνια Μπέλα”, στην Αθήνα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους γονείς, επιτυγχάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων σε θέματα ανάπτυξης και συμπεριφοράς των παιδιών.